PL

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup usług doradczych i opracowań w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych, wybrano ofertę złożoną przez IDEA Konsulting Sp. z o. o. Sp. k., ul. Niecała 14/9, 60-805 Poznań, NIP: 7792422564...

W związku z projektem o nr RPWP.01.04.01-30-0152/15, pt. „Dynamiczny rozwój działalności eksportowej firmy TDC POLSKA Sp. z o. o. na rynku brytyjskim i niemieckim” ...

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania...

W związku z projektem o nr RPWP.01.04.01-30-0152/15, pt. „Dynamiczny rozwój działalności eksportowej firmy TDC POLSKA Sp. z o. o. na rynku brytyjskim i niemieckim”...

Siedziba główna

TDC Polska sp. z o.o.
ul. Warszawska 53
61-028 Poznań

tel. +48 67 348 29 31
e-mail: biuro@tdcpolska.pl

Siedziba w Berlinie 

SCEO Deutschland GmbH
Bundesplatz 8
10715 Berlin

e-mail: info@sceo.de

iso_9001.pngiso_14001.png

unia