PL

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na:

  • zakup specjalistycznej usługi zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo – wystawienniczej Ifema Feria de Madrid w Madrycie w charakterze wystawcy w dniach 24-26 maja 2016r.
  • zakup specjalistycznej usługi zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo – wystawienniczej IBC 2016 w Amsterdamie w charakterze wystawcy w dniach 09-13 września 2016r.
  • zakup specjalistycznej usługi zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo – wystawienniczej ISE 2017 w Amsterdamie w charakterze wystawcy w dniach 07-10 lutego 2017r.
  • zakup specjalistycznej usługi zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo – wystawienniczej BVE 2017 w Londynie w charakterze wystawcy w dniach 28 lutego - 02 marca 2017r.
  • zakup specjalistycznej usługi zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo – wystawienniczej Prolight + Sound 2017 we Frankfurcie n/Menem w charakterze wystawcy w dniach 04 - 07 kwietnia 2017r,

wybrano oferty złożoną przez:

-  Euro-Bin Paweł Binkowski, ul. 11 listopada 30/42, 62-510 Konin, NIP: 6652972904, na realizację: Etapu 1 – specjalistyczna usługa zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej Ifema Feria de Madrid w Madrycie w charakterze wystawcy w dniach 24-26 maja 2016r, Etapu 2 - specjalistyczna usługa zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej IBC 2016 w Amsterdamie w charakterze wystawcy w dniach 09-13 września 2016r,

oraz

- BS Complex Sławomir Borowiak, Wagowo, os. Karino 3, 62-100 Pobiedziska, NIP: 7771020872, na realizację: Etapu 3 - specjalistyczna usługa zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej ISE 2017 w Amsterdamie w charakterze wystawcy w dniach 07-10 lutego 2017r., Etapu 4 - specjalistyczna usługa zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej BVE 2017 w Londynie w charakterze wystawcy w dniach 28 lutego – 02 marca 2017r., Etapu 5 - specjalistyczna usługa zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej Prolight + Sound 2017 we Frankfurcie n/Menem w charakterze wystawcy w dniach 04-07 kwietnia 2017r.

Postępowanie zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu o nr RPWP.01.04.01-30-0152/15, pt. „Dynamiczny rozwój działalności eksportowej firmy TDC POLSKA Sp. z o. o. na rynku brytyjskim i niemieckim” realizowanym przez TDC POLSKA Sp. z o. o. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na:

  • zakup specjalistycznej usługi zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo – wystawienniczej Ifema Feria de Madrid w Madrycie w charakterze wystawcy w dniach 24-26 maja 2016r.
  • zakup specjalistycznej usługi zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo – wystawienniczej IBC 2016 w Amsterdamie w charakterze wystawcy w dniach 09-13 września 2016r.
  • zakup specjalistycznej usługi zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo – wystawienniczej ISE 2017 w Amsterdamie w charakterze wystawcy w dniach 07-10 lutego 2017r.
  • zakup specjalistycznej usługi zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo – wystawienniczej BVE 2017 w Londynie w charakterze wystawcy w dniach 28 lutego - 02 marca 2017r.
  • zakup specjalistycznej usługi zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo – wystawienniczej Prolight + Sound 2017 we Frankfurcie n/Menem w charakterze wystawcy w dniach 04 - 07 kwietnia 2017r,

wybrano oferty złożoną przez:

- Euro-Bin Paweł Binkowski, ul. 11 listopada 30/42, 62-510 Konin, NIP: 6652972904, na realizację: Etapu 1 – specjalistyczna usługa zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej Ifema Feria de Madrid w Madrycie w charakterze wystawcy w dniach 24-26 maja 2016r, Etapu 2 - specjalistyczna usługa zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej IBC 2016 w Amsterdamie w charakterze wystawcy w dniach 09-13 września 2016r,

oraz

- BS Complex Sławomir Borowiak, Wagowo, os. Karino 3, 62-100 Pobiedziska, NIP: 7771020872, na realizację: Etapu 3 - specjalistyczna usługa zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej ISE 2017 w Amsterdamie w charakterze wystawcy w dniach 07-10 lutego 2017r., Etapu 4 - specjalistyczna usługa zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej BVE 2017 w Londynie w charakterze wystawcy w dniach 28 lutego – 02 marca 2017r., Etapu 5 - specjalistyczna usługa zorganizowania udziału w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej Prolight + Sound 2017 we Frankfurcie n/Menem w charakterze wystawcy w dniach 04-07 kwietnia 2017r.

Postępowanie zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu o nr RPWP.01.04.01-30-0152/15, pt. „Dynamiczny rozwój działalności eksportowej firmy TDC POLSKA Sp. z o. o. na rynku brytyjskim i niemieckim” realizowanym przez TDC POLSKA Sp. z o. o. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

Siedziba główna

TDC Polska sp. z o.o.
ul. Warszawska 53
61-028 Poznań

tel. +48 67 348 29 31
e-mail: biuro@tdcpolska.pl

Siedziba w Berlinie 

SCEO Deutschland GmbH
Bundesplatz 8
10715 Berlin

e-mail: info@sceo.de

iso_9001.pngiso_14001.png

unia