PL

Wybierając konkretny produkt, Klient skupia się na szeregu parametrów technicznych, charakterystycznych dla danego produktu. Nie inaczej jest przy decydowaniu się na infokiosk. Jego głównym elementem, poddawanym pod ocenę techniczną, jest monitor. Kluczowymi cechami ekranu infokiosku są: rozdzielczość monitora, kontrast i jasność.

  • rozdzielczość monitora jest cechą określającą liczbę pikseli w poziomie i w pionie. Parametr ten odpowiada za wyrazistość obrazu - im więcej pikseli, a przez to im większa rozdzielczość, tym wyświetlane na monitorze treści (tekstowe, graficzne, etc.) mają więcej szczegółów. Zwykle jednak parametr ten nie odgrywa decydującej roli przy wyborze infokiosku, ponieważ jego standardowa rozdzielczość pozwala na wyświetlanie obrazu w dobrej jakości, także materiału VIDEO,
  • kontrast określa stosunek najjaśniejszej bieli, jaką dany ekran może odtworzyć, do najciemniejszej czerni, możliwej do wyświetlenia na monitorze. Przyjmuje się, że większemu kontrastowi odpowiada lepszy ekran. Typowe wartości kontrastu wynoszą 1000:1,
  • jasność stanowi parametr, określający maksymalną ilość światła emitowanego przez monitor. Jednostką jasności jest kandela na metr kwadratowy (cd/m²). Przyjmuje się, że większym jasnościom obrazu odpowiada większa różnorodność kolorów i ilość szczegółów. Jasność minimalna monitora infokiosku nie powinna być mniejsza niż 300cd/m² przy zastosowaniach wewnętrznych, bądź 1500cd/m² przy stosowaniu na zewnątrz.


Za mała jasność ekranu utrudnia, a w skrajnych przypadkach, uniemożliwia odbiór treści, prezentowanych na infokiosku. 300cd/m² to minimalna wartość jasności dla urządzeń typu indoor. Gwarantuje ona poprawną pracę infokiosku w budynkach i innych pomieszczeniach. Wybór urządzenia o takiej samej jasności dla rozwiązań typu outdoor świadczyłby o marnowaniu środków finansowych na zakup tego typu rozwiązań. Infokiosk zewnętrzny o za małej jasności nie pozwalałby na swobodną pracę z prezentowanymi na nim materiałami. Ekran w świetle dziennym, na słońcu byłby niemalże czarny. Ekran o źle dobranych parametrach jest ciemny i nieczytelny, natomiast ten, przeznaczony do pracy na zewnątrz o jasności 1500cd/m² wyraźnie prezentuje materiały, także w słońcu.

Parametrami współpracującymi z jasnością są powłoki ekranu i jego podświetlenie. Wyróżnia się dwa typy powłok monitora - błyszcząca i matowa.

  • powłoka ekranu odbija padające na ekran promienie słoneczne, co przekłada się na podbicie nasycenia wyświetlanych na ekranie kolorów. Niemniej ten typ powłoki nie sprawdza się w pomieszczeniach i na stanowiskach na świeżym powietrzu, które są dobrze oświetlone. Odbija on padające światło, którego jest dużo, działając przy tym jak lustro i oślepiając użytkownika. Uniemożliwia to zatem wówczas swobodne przeglądanie prezentowanych treści,

Na rysunku, porównującym jasności infokiosków, zaobserwować można także źle dobraną powłokę o za małej jasności. Osoba korzystająca z urządzenia odbija się na ekranie, niejako przysłaniając prezentowane na nim treści, co utrudnia, bądź w skrajnych przypadkach, uniemożliwia pracę z infokioskiem.

Odpowiedniejszym typem powłoki ekranu dla zastosowań masowych, czy profesjonalnych jest matryca matowa. Pochłania ona padające na nią światło, nie oślepia użytkownika, tym samym pozwala na niezakłócone użytkowanie infokiosku, w warunkach zewnętrznych oraz przy mocnym oświetleniu sztucznym

Kolejną cechą kompatybilną z jasnością jest podświetlenie. Do podświetlania ekranów infokiosków stosuje się diody LED. Emitują one światło o wyższej jakości. Mają szeroką możliwość regulacji temperatury barw i niezaprzeczalnie dłuższą żywotność, niż mniej nowoczesne technologie. Obecnie stosuje się dwa rozwiązania w dziedzinie podświetlania ekranów - krawędziowe (ang. edge) i bezpośrednie (ang. full). Przy podświetleniu krawędziowym diody umieszczone są na krawędziach. To rozwiązanie pozwala na zmniejszenie grubości konstrukcji i efektywniejsze odprowadzenie ciepła. Niemniej ekran podświetlany jest mniej równomiernie, a prezentowane treści mają gorszy kontrast. Z uwagi na ograniczenia w czytelności przekazu na ekranie, podświetlenie stosuje się w tańszych urządzeniach. Do zastosowań profesjonalnych wybiera się bezpośrednie podświetlenie monitora. Diody znajdują się bezpośrednio za matrycą, co zwiększa grubość konstrukcji i wymaga sprawnego systemu chłodzenia. Niemniej jednak, ekran jest równomiernie podświetlony i ma większy kontrast.

Dobrze dobrana jasność pozwala na bezproblemowe użytkowanie infokiosku, bez względu na panujące warunki oświetlenia. Nie zakłóca odbioru prezentowanych treści i nie obciąża gałki ocznej. Kluczowym elementem przy wyborze infokiosku jest określenie przeznaczenia danego urządzenia - indoor, outdoor, a co za tym idzie dobranie odpowiedniej jasności i powłoki. Urządzenia pracujące na zewnątrz muszą charakteryzować się większą janością (1500cd/m²), a także powinny być pokryte powłoką matową, uniemożliwiająca odblaski na ekranie.

Siedziba główna

TDC Polska sp. z o.o.
ul. Warszawska 53
61-028 Poznań

tel. +48 67 348 29 31
e-mail: biuro@tdcpolska.pl

Siedziba w Berlinie 

SCEO Deutschland GmbH
Bundesplatz 8
10715 Berlin

e-mail: info@sceo.de

iso_9001.pngiso_14001.png

unia